0485 314 892 info@nijoff.nl

Specificaties artwork:

Labelpartnersoffset/litho6Offset-vernisin
housein housein houseCTP Offsetplaat v
ervaardigingin house170LPIMin. puntgro
otte:3,00%Max. puntgrootte:95,00%Min
. tekstgrootte positiefMin. lijndikte positie
f0,15mmMin. tekstgrootte diapositiefMin.
lijndikte diapositief0,25mmDrukvolgorde
kleurenK-C-M-Y (+ PMS)Max. rasteropbo
uw voor 4 kleuren300,00%Min. afstand t
kst van een snijlijn2mm3mm0,8 (= min. 80%
)Lijnbreedte reductie BWR10muK= 1,90/ C=1,50/ M=

 

 

DOWNLOAD SPECIFICATIES: